Kontaktside

Alle henvendelser som har med korpset å gjøre:

Kontakt leder:
Camilla Bjornes
Bjornesveien 432
4849 ARENDAL

41544805
camillabjornesn@hotmail.com

Kommentarer og rettelser som har med korpsets hjemmesider å gjøre:
Nils Bakke
90873044
nils.bakke@outlook.com