Forside

Velkommen til Hjemmesiden til Arendal Veterankorps.
 
 2017 var et spennende år for korpset, med øvelser, korpstreff og konserter, spesielt den 27. oktober hvor vi gjennomførte en fantastisk konsert vi kalte «70-talls Disco Inferno» i Arendal Kulturhus, og 14.desember, en kjempeflott julekonsert med Fredrik Schultze-Krogh som konferansier.       
      
Nå er vi over i 2018 og ønsker alltid nye medlemmer hjertelig velkommen.
For nye medlemmer som kan tenke seg å begynne hos oss, ta gjerne kontakt med vår leder Nina Tynes Heen på telf. 480 14 951.

 For nyheter og Informasjon, Trykk Info / Nyheter i menyen.

Arendal Veterankorps er et voksenkorps som legger vekt på god musikalsk opplevelse og sosialt samvær. Vi øver på Birkenlund skole hver torsdag kl. 1830-2100, HJERTELIG velkommen.

04m1.rekke fv: Torunn N. Tinghaug, Sigrun Sørensen, Vigdis P. Kværnbuen, Eva Johnsen, Lene Hvideberg, Jorge Dinis (dirigent), Reidun S. Pedersen, Mette Ellefsen, Gerd Jacobsen, Doris Albretsen og Nina Tynes Heen
2.rekke fv: Kjell Bogenes, Idar Basse Jacobsen, Jens L. Andersen, Svein Erik Andersen, Nils Bakke, Erik S. Hansen, Randi Bønes, Torhild M. Bakke, Inger Sørlie, Roald Mentyjærvi, Øystein Matre, Stig M. Pedersen, Kjell Karlsen
3.rekke fv: Dagfinn Høgli, Arnold Karlsen, Torstein Karlsen, Rolf Hamre, Jan Sørlie, Øystein B. Pedersen, Jan Kongsvik, Jens. T. Tøraasen, Helge Karlsen, Axel Hornbech, Kai Inge Hansen, Odd G. Knutsen, Øystein Henriksen, Wiggo Thorbjørnsen og Pål Nilsen
Ikke tilstede da Bildet BLE Tatt: Michael Chappell, Sissel Elefsen, Arne Hamre, Ivar Mandt, Lillian Post og Per Ch. Venaas.

DSC_1118

DSC_1114

Georg001MDSC_1101DSC_1121

DSC_1138