Påskehilsen fra styret

Kjære alle sammen!

Håper at alt står bra til med dere, til tross for denne kjedelige tiden?

Vi har gjennomført et styremøte, og for de av dere som har etterlyst planer for fremtiden, er det bare å beklage at vi ikke har vært flinke nok til å følge dette opp.

Det vi derimot har bestemt er at vi satser på å starte opp med vanlige øvelser til høsten, (13.august), og dersom smittesituasjonen bedrer seg vil vi prøve å gjennomføre noen få øvelser før sommerferien tar til. Vi vet at mange av dere lengter etter å kunne starte opp, men enn så lenge har ikke styret funnet det forsvarlig. Beklager dette.

Frem til vi kan samles er det viktig at hver og en øver litt på det vi har i notemappen, for det er disse notene som er repertoar fremover også. Det kan hende Jorge sender noe nytt, men det bestemmer han.

Vi trenger alltid nye medlemmer, og vi oppfordrer alle til å prøve å få noen med!

Til høsten har vi allerede nå satt av datoen 7.november. Vi tenker å invitere Arendal Guttemusikkorps til konsert, og håper at vi er superklare til å spille konsert allerede da!

 Videre har vi satt av den 16. desember til julekonsert, – og i år får vi håpe at julestemningen kommer krypende på godt, gammeldags vis med spilling av de kjente og kjære julesangene.

Som dere også fikk SMS om, har styret bestemt at det ikke blir innkreving av medlemskontingent/instrumentforsikring for vårhalvåret i år, uavhengig om det blir mulighet for øvelser eller ikke i løpet av våren.
Jorge har vært så snill at han ikke krever lønn mens vi har Coronafri, og vi bøyer oss i støvet og sier tusen takk!
(Har hørt om dirigenter som har full lønn i denne tiden uten øvelser, så det er ingen selvfølge at korpset vårt slipper å betale lønn!).

Da gjenstår det å ønske dere alle sammen en riktig GOD PÅSKE! – God klem til dere alle!

Med vennlig hilsen oss i styret:
Vigdis, Kai Inge, Wiggo, Øystein, Basse, Camilla Astrid og Torunn

Info fra styret 19.3.2021

Kjære AVK’ ere. 

Vi hadde, idag, et styremøte og la noen planer for året.  Det var enighet om at det ikke blir noen konsert dette halvår.  Vi ser, nærmere mai, om vi får til noen øvelser før sommeren.  Mere info kommer fra leder/sekretær.  Styret var også enige om at forsikringen for dette halvår dekkes av innbetalte  kontingenter i 2020.  Ta vare på hverandre!  Ser fram til vi spilles igjen. 

Hilsen kassa.

Info fra leder 17.03.2021

Hei og hå, kjære venner! Når man leser på hjemmesiden til Arendal kommune, ser ikke vårsesongen lystig ut… Men! Vi skal prøve å gjennomføre et styremøte i morgen, og om noen har råd og tanker om driften i denne Pyton tiden, så kommenter her!

😁

Ellers gjelder alt som før; «stay safe, -vær alene sammen!

Årsmøte for 2020, Info fra styret 04.02.2021

VELKOMMEN TIL ALTERNATIVT ÅRSMØTE 2021

Korona-situasjonen gjør det umulig for oss å arrangere vanlig årsmøte i år. Derfor har styret bestemt at den 18.februar mellom klokken 18.00 – 20.00 vil formann og kasserer møtes, og det blir anledning til å ringe en av oss for å gi kommentarer eller stille spørsmål til årsmeldingen, regnskap og budsjett, samt valg av en ny person til valgkomitè-en.

Ring denne kvelden til kasserer Astrid Moen på telefon: 911 56 596 om det som har med regnskap eller budsjett å gjøre, eller Formann Torunn Nerdalen Tinghaug på telefon 900 40 025 om årsmeldingen.

Siden det i tillegg viser seg at valg-komitèen er indisponibel, har vi har foreslått for årsmøtet at styret blir sittende ett år ekstra, og at vi på en måte «nuller ut» året 2020. Det vil si at de fire som skulle vært på valg i år blir sittende til neste årsmøte, februar 2022. De som skulle blitt sittende til 2022, blir sittende til 2023.
Det eneste vi må velge i år er en ny person til å sitte i valgkomitèen. Styret har foreslått Øystein Matre til denne jobben, og han har takket ja.

Dere vil få tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett på mail, og dersom dere synes dette ser greit ut er det ikke nødvendig å gjøre noe som helst!
Om vi ikke får noen kommentarer, anser vi at alle medlemmene har godkjent alle papirene, samt valg av Øystein Matre som nytt medlem av valgkomitèen.

Vi beklager virkelig at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtet, men det er lite vi kan få gjort med den pågående situasjonen.

Hisøy 03.02.2020
For styret i Arendal Veterankorps
Torunn Nerdalen Tinghaug
Formann

Info fra styret 02.02.2021, årsmøtet for 2020

Hei AVK’ ere.
Igår fikk vi gjennomført et styremøte, og her er noe av det vi behandlet.
1. Vi må fortsatt avvente oppstart på øvelser.
2. Vi søker kommunen om å øve på Stinta 21/22 sesongen.
3. Årsmøte vil bli avviklet , men mest sannsynlig uten oppmøte i lokaler. Datoen er satt, men hver enkelt blir hjemme på dette tidspunktet. Papirer kommer ut i forkant. Styret er tilgjengelig på tlf, og kan nåes av medlemmer. Det er stort sett orienteringssaker iår.

Ring/meld meg hvis noe er uklart.
Kasserer