Kontaktside

Alle henvendelser som har med korpset å gjøre:

Kontakt leder:
Torunn Nerdalen Tinghaug
Kirkelia 21
4817 His

900 40 025
tingnerd@gmail.com

Kommentarer og rettelser som har med korpsets hjemmesider å gjøre:
Nils Bakke
90873044
nils.bakke@outlook.com