Månedlige arkiver: januar 2021

Info fra styret 19.01.21

Norsk musikkråd informerer om at musikkøvelser og fritidsaktiviteter for de til og med 19 år kan tas opp igjen fra 20. januar. For voksne videreføres anbefalingen om å ikke gjennomføre organisert aktivitet innendørs. Det er ikke signalisert når innendørs musikkøvelser for voksne kan gjenopptas, annet enn at regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.
Det er dermed usikkert når øvelsene kan starte opp igjen. Mer info kommer når vi vet noe mer.

Oppstart øvelser 2021

Hei AVK venner
Godt nyttår!

Etter pressekonferansen 3.1.21 ang. Covid19, så utsettes oppstart av musikkøvelser til tidligst 21. januar, alt etter smittesituasjon.
Det kommer ny beskjed om oppstart når vi vet noe mer.