Daglige arkiver: 3. januar 2021

Oppstart øvelser 2021

Hei AVK venner
Godt nyttår!

Etter pressekonferansen 3.1.21 ang. Covid19, så utsettes oppstart av musikkøvelser til tidligst 21. januar, alt etter smittesituasjon.
Det kommer ny beskjed om oppstart når vi vet noe mer.