Øvelse 12.12.2019

Øvelsen 12.12 skal være i:
Misjonskirken Arendal på Myra
Adresse: Østensbuvn. 141, Myra
4848 Arendal
Øvelsen starter til vanlig tid kl 18:30
HUSK: TA MED STOL