Korona-info fra Styret

Hei.
I et ekstraordinært styremøte tirsdag hos Torunn var vi alle enig om de tiltak som vi hittil har gjort. Vi avventer situasjonen uke for uke, og info vil komme på denne info-plattformen til alle. Foreløpig har vi øvelses-fri 14 dager, men den kan bli utvidet lenger i tid. Dette avhenger mye av hva myndighetene de neste dagene kommer med av info og restriksjoner.
Jorge og styret oppfordrer til egen-øvelse for å holde hode, fingre og lepper vedlikehold. Synd om korpsets nå fine utvikling, faller tilbake.
En kan også gruppevis, eller gjøre avtaler med andre medlemmer, om hjemmeøvelser. Dette kan være både lærerikt og gøy. Prøv, så ser dere hvor mye dette gir hver enkelt.
Men overhold alltid anbefalingene og pålegg fra myndighetene.

Har noen spørsmål, send de til meg, så vil jeg svare så raskt jeg kan.

Så vil styret ønske alle lykke til, i den situasjonen hver enkelt befinner seg i, og håpe på en snarlig corona-fri hverdag.
Ta vare på hverandre!

Astrid