Info fra styret

Husk at øvelsen til torsdag 16.3 starter kl. 19.30 og varer til kl. 21.30
Og lørdag blir det seminar på Stinta