Daglige arkiver: 2. februar 2021

Info fra styret 02.02.2021, årsmøtet for 2020

Hei AVK’ ere.
Igår fikk vi gjennomført et styremøte, og her er noe av det vi behandlet.
1. Vi må fortsatt avvente oppstart på øvelser.
2. Vi søker kommunen om å øve på Stinta 21/22 sesongen.
3. Årsmøte vil bli avviklet , men mest sannsynlig uten oppmøte i lokaler. Datoen er satt, men hver enkelt blir hjemme på dette tidspunktet. Papirer kommer ut i forkant. Styret er tilgjengelig på tlf, og kan nåes av medlemmer. Det er stort sett orienteringssaker iår.

Ring/meld meg hvis noe er uklart.
Kasserer