Daglige arkiver: 4. februar 2021

Årsmøte for 2020, Info fra styret 04.02.2021

VELKOMMEN TIL ALTERNATIVT ÅRSMØTE 2021

Korona-situasjonen gjør det umulig for oss å arrangere vanlig årsmøte i år. Derfor har styret bestemt at den 18.februar mellom klokken 18.00 – 20.00 vil formann og kasserer møtes, og det blir anledning til å ringe en av oss for å gi kommentarer eller stille spørsmål til årsmeldingen, regnskap og budsjett, samt valg av en ny person til valgkomitè-en.

Ring denne kvelden til kasserer Astrid Moen på telefon: 911 56 596 om det som har med regnskap eller budsjett å gjøre, eller Formann Torunn Nerdalen Tinghaug på telefon 900 40 025 om årsmeldingen.

Siden det i tillegg viser seg at valg-komitèen er indisponibel, har vi har foreslått for årsmøtet at styret blir sittende ett år ekstra, og at vi på en måte «nuller ut» året 2020. Det vil si at de fire som skulle vært på valg i år blir sittende til neste årsmøte, februar 2022. De som skulle blitt sittende til 2022, blir sittende til 2023.
Det eneste vi må velge i år er en ny person til å sitte i valgkomitèen. Styret har foreslått Øystein Matre til denne jobben, og han har takket ja.

Dere vil få tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett på mail, og dersom dere synes dette ser greit ut er det ikke nødvendig å gjøre noe som helst!
Om vi ikke får noen kommentarer, anser vi at alle medlemmene har godkjent alle papirene, samt valg av Øystein Matre som nytt medlem av valgkomitèen.

Vi beklager virkelig at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtet, men det er lite vi kan få gjort med den pågående situasjonen.

Hisøy 03.02.2020
For styret i Arendal Veterankorps
Torunn Nerdalen Tinghaug
Formann